Duurzaam

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn. De keuze voor een duurzame installatie heeft invloed op het milieu. In de laatste jaren zijn de eisen die aan installaties worden gesteld wezenlijk veranderd. Door de stijgende energieprijzen, vraag naar koeling en het groeiende milieubewustzijn, is het belangrijk om te kiezen voor een installatie met een hoog comfort, waarbij het milieu optimaal wordt ontzien.